Gratis verzending vanaf €75,-

Privicy Beleid

Privacyverklaring (AVG) Hip to the Gym

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2020.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Hip to the Gym respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. En Hip to the Gym houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Lilybod EU by Hip to the Gym, Boterpolderlaan 9, 4941 ZL te Raamsdonksveer. Via eu@lilybod.com of joanne@lilybod.com kunt u contact opnemen.


ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Verwerking van persoonsgegevens
Lilybod EU is een online shop in active wear sportkleding en accessoires. In het kader van verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met Hip to the Gym, kan Hip to the Gym persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie of een aankoop doet. Hip to the Gym vindt het echter belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
Indien u geen prijs meer stelt op bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Hip to the Gym hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar eu@lilybod.com. Je ontvangt overigens alleen de nieuwsbrief als je je hiervoor hebt ingeschreven.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (niet verplicht wordt wel op prijs gesteld)
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer via Mollie betalingssysteem

Gebruik van onze diensten
Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht of verhuurd. Om je te registreren bij Lilybod EU hebben we je naam, e-mail adres en het liefste ook je telefoonnummer nodig. Voor de verwerking van je online bestelling hebben we je factuuradres, verzendadres en betaalgegevens nodig. Deze gegevens worden indien nodig gedeeld met een betaalpartner (mollie) om je bestelling te controleren. Wanneer wij bij de reguliere controle iets afwijkends of verdachts met betrekking tot de bestelling opmerken, nemen wij voor je eigen veiligheid telefonisch of per e-mail contact met je op om de informatie te controleren.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Hip to the Gym worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten te leveren;
 • Als u een betaald product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om u op de hoogte te houden van de producten van Lilybod Eu;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen (nieuwsbrieven versturen we alleen als je je voor deze dienst hebt aangemeld);
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze producten als u een bestelling geplaatst hebt;
 • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 • Om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren. Hip to the Gym analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om te voldoen aan de op Hip to the Gym van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hip tot the Gym of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hip to the Gym neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hip to the Gym tussen zit. Hip to the Gym gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Shopify voor het werking van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven met informatie over Hip to the Gym.
 • Mollie voor de verwerking van de betalingen.
 • Myparcel voor het versturen van de pakketten.
 • Google Analytics.​
Levensduur gegevens
Hip to the Gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens:
 • NAW, email en telefoonummer > Bewaartermijn 7 jaar > Reden Belastingdienst/Administratie/informeren over Hip to the Gym.

Derdenverstrekking
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Hip to the Gym behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Hip to the Gym worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Hip to the Gym op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Hip to the Gym zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Hip to the Gym uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal Hip to the Gym uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.
Hip to the Gym kan persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Hip to the Gym aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Hip to the Gym kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden' omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Hip to the Gym daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een mail sturen naar info@hiptothegym.nl
Hip to the Gym kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is. Persoonsgegevens worden niet verkocht of gegeven aan bedrijven die niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je bestelling. De persoonsgegevens worden wel per jaar gedeeld met de accountant. Met hen heeft Hip to the Gym een verwerkingsovereenkomst, zodat uw gegevens optimaal beschermd worden.
Cookies
Hip to the Gym maakt bij het aanbieden van haar producten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Hip to the Gym beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Hip to the Gym na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
Hip to the Gym maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van Hip to the Gym voor u gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Hip to the Gym geplaatste cookies. In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Indien u dat heeft gedaan dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van Hip to the Gym bezoeken. Tevens kunt u zich op https://policies.google.com/privacy?gl=nl afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. 
Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website van Hip to the Gym gebruik maken. Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hip to the Gym en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hiptothegym.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk vier weken) op uw verzoek.

Beveiliging
Hip to the Gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met eu@lilybod.com

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wijzigingen
Hip to the Gym behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Hip to the Gym. Substantiële wijzigingen van dit privacystatement zullen op de website van Hip to the Gym worden bekend gemaakt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Lilybod EU By Hip to the Gym
06 – 46 22 68 99

eu@lilybod.com of joanne@lilybod.com
Lilybod Activewear | Bij Lilybod maken we premium activewear